Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 

 

+
16. 9. 2018 - po mši svaté setkání biřmovanců
+

Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019:

+

Kněždub

1. stupeň:

Čtvrtek         1. a 2. třída             11:40 – 12:25

                    3., 4. a 5. třída        12:45 – 13:30

2. stupeň:

Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21. září 

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:

 Pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

 +

Tvarožná Lhota

1. stupeň:

Pátek                           13:15 – 14:00

2. stupeň:

Ve středu přede mší svatou 

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:

Středa, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

+

Adoptuj píšťalu

http://farnostlitovel.cz/adopce

Telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916

***   

Pozvání na večery chval v TL

Vyučování náboženství

© 2011 - Helena Frolková