Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

Neděle - 25.11.2018

 

Poslední neděli církevního roku budeme prožívat slavnost Ježíše Krista, Krále všeho tvorstva. Slavnost vyhlásil papež Pius XI 11. prosince 1925 ve své encyklice Quas primas. Slavíme tuto slavnost poslední neděli liturgického roku na znamení, že Ježíš Kristus jako Pán dějin je vrcholem lidské historie a ve světovém dění má poslední slovo.
Na konci mše svaté bude před vystavenou Nejsvětější Svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
+

  


+

Sobota - 24. listopadu - společná výroba adventních věnců

Pastorační dům sv. Jana Pavla II. V Tvarožné Lhotě.

Je připraven i program pro děti.

+

Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci.
+
Povinná účast na společném víkendu v Rajnochovicích v mládežnickém centru
+
(18. 01. - 20. 01. 2019) – odkaz pro přihlášení:
+
http://mladez.ado.cz/www/event/detail/344?place=ADCM
+

Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019:

+

Kněždub

1. stupeň:

Čtvrtek         1. a 2. třída             11:40 – 12:25

                    3., 4. a 5. třída        12:45 – 13:30

2. stupeň:

Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21. září 

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:

 Pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

 +

Tvarožná Lhota

1. stupeň:

Pátek                           13:15 – 14:00

2. stupeň:

Ve středu přede mší svatou 

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:

Středa, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

+

Adoptuj píšťalu

http://farnostlitovel.cz/adopce

Telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916

***   

Pozvání na večery chval v TL

Vyučování náboženství

© 2011 - Helena Frolková