Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 
***
MŠE SVATÁ ZA HASIČE
29. 4 2018
+
++++
++
 +

"Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,

pomocník je nám dán, svatý Florián"

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě.

Floriánovo „hasičství“ je třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo.

+
+
Setkání biřmovanců vždy po nedělní mši svaté. !!!
+
29. dubna
13. května
20. května
   3. června 
17. června
+
+
+
Telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916
+
--
***
***   

Pozvání na večery chval v TL - Adorace
+
Vyučování náboženství - Informace
*
*
© 2011 - Helena Frolková