Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

  
 
***

Svědectví víry

Svou víru nemohu předat druhým, jako když lékař vpíchne pacientovi injekcí sérum, jako když pumpař přelévá benzin hadicí do auta, jako když dělníci pomocí jeřábu překládají náklad z jedné lodi na druhou. Nemohu vyrobit pilulku, která by po spolknutí způsobila, že by člověk věřil. Nemohu svou víru vysvětlit, jako když učitel vysvětluje svým žákům matematické vzorce. Nemohu svou víru dokázat, jako když mazaný obhájce dokazuje pochybujícímu soudci nevinu obžalovaného. Svědectví o své víře mohu podat jedině tehdy, když nechám Krista, aby napravil můj hříšný, nepořádný život, když se modlím za druhé, jako když se Kristus modlil za Petra, když druhým prokazuji skutky lásky, jako když Kristus prokazoval svou lásku nemocným a hladovějícím, když odpustím a zapomenu zlé řeči a skutky druhých, jako když Kristus na kříži odpustil svým nepřátelům, když jsem ochoten trpět za druhé, jako když Kristus za druhé trpěl, když se nenechám znechutit neúspěchy, jako když se Kristus nenechával nevěrou lidí odvést ze své cesty.

Svědectví o své víře mohu podat jedině skrze sílu Ducha Svatého, jehož nám Kristus dává. Ježíši, ty dáváš zrod víry i její dovršení: Často jsem malověrný – učiň mě silným. Děkuji ti za lidi, kteří mou víru posílili. Dej mi sílu, abych podával svědectví své víry druhým. Když od hořící svíce rozžehnu jiné svíce, ohně neubude, spíše se světlo zvětší. Když podám svědectví své víry druhým, moje víra se neoslabí, ale bude ještě silnější. Nežijeme sami pro sebe, žijeme v mnohostranných mezilidských vztazích. Aby tyto vztahy byly z naší strany plodné, láskyplné a abychom jimi mohli dosvědčovat i svou lásku k Bohu, jehož nevidíme, musíme je naplňovat tím, že druhým lidem pomáháme, že jim dáváme, že nám nejsou lhostejní, ale že o ně projevujeme praktický zájem. Samozřejmě že musíme mít zájem především o jejich věčný život, o jejich víru, jejímž prožíváním by tohoto života dosáhli.

Buďme jim apoštoly, hlasateli správné křesťanské víry.

K tomu potřebujeme dary Ducha Svatého.   Zdroj: Plný život ve stáří

***


***
*
***
***
© 2011 - Helena Frolková