Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 
***
ČERVEN
+
MĚSÍC ÚCTY
+K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU
+
         +++
+
Každý okamžik našeho života je setkání s Boží láskou
ukrytou v Ježíšově čistém srdci.
Síla modlitby nespočívá v počtu slov,
ale v upřímnosti a připravenosti srdce
odevzdávat se a naslouchat.
Kéž by skrze modlitbu rostla naše láska k Nebeskému Otci.
++++
+


 

+
+
Telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916
+
--
***
***   

Pozvání na večery chval v TL - Adorace
+
Vyučování náboženství - Informace
*
*
© 2011 - Helena Frolková