Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 
***

ÚNOR


+
POSTNÍ DOBA
+
+++
+

"Postní kapky"

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.maweb.eu  nebo plakátku.

Buďme teď ve všem střídmější: v pokrmech, v nápoji, spánku, při řeči, i ve svých žertech, a bděme ostražitěji. Chraňme se svodů lákavých, jsou zkázou myslí těkavých, a nesvolme, by chytrou lstí nás tyran strhl v otroctví. To, trojjediný Bože, dej, a v tom nám nejvíc pomáhej, ať tato postní doba všem přináší požehnanou žeň.

+

Křížová cesta

Kněždub: pátek přede mší svatou v 16:30 a v neděli ve 14:00

Tvarožná Lhota: středa přede mší sv. v 17:30 a v neděli po mši svaté 
+
+

Termíny nejbližších přípravných setkání biřmovanců:

  18. 2. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté

úkol do 18.2.2018

přečíst dvě první kapitoly Evangelia podle sv. Matouše a sv. Lukáše.

  25. 2. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté

    4. 3. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté

  11. 3. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté

  18. 3. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté+
Nové telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916

--
***
***   

Pozvání na večery chval v TL - Adorace
+
Vyučování náboženství - Informace
*
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír - Aktuality
*
© 2011 - Helena Frolková