Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

     
 
Advent

 období ztišení, klidu, rozjímání

 

Význam samotného slova advent je příchod.

Tak se dá říci, že jde o radostné očekávání příchodu – narození Mesiáše.

Toto jediné slovo však vpravdě odkrývá trojí rozměr adventního času.

Prvně je to poselství, že Bůh již přišel.

„Ten, kterého ani nebesa obsáhnouti nemohla, Panna v životě nesla“, jak

zpíváme v jedné adventní písni.

Tím jediným důvodem, proč všemocný a všemohoucí Bůh

přijímá lidskou omezenost a slabost, je člověk sám.

Sdílel náš život a zvěstoval, že člověk může být zrozen k naplněnému životu bez konce.

Druhý rozměr slova odkazuje na to, že Bůh přijde.

Jako Zachránce a Spasitel se zjeví těm, kdo jej s vírou očekávají.

Očekávání této budoucnosti nemá být zdrojem strachu a obav, ale

přesvědčením, že naše budoucnost je v Božích rukou.

Neméně důležitý je i poslední třetí rozměr.

Příchod Boží se neodehrál jen někdy dávno nebo až někde daleko, ale

Bůh neustále přichází do našich životů skrze víru, modlitbu,

četbu Písma, svátosti či život ve společenství církve a je

ještě mnoho dalších způsobů, jak Bůh vstupuje do lidského života.

Od Něj můžeme čerpat sílu a inspiraci pro život.

Nezbývá než prosit:

Kéž je doba adventní časem, kdy se s Ním nemineme.

  

 

Železná neděle - svíce proroků - památka na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista

Bronzová neděle - betlémská - reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky

Stříbrná neděle - růžová svíce - pastýřská - vyjadřuje radost z toho, že

postní období pomalu končí a přicházejí slavnostní okamžiky 

Růžová – barva radosti - Jen o 3. neděli adventní - "Radujte se" a 4. neděli postní - "Veselte se"

Zlatá neděle - andělská - představuje mír a pokoj

Štědrý den - bílá svíčka uprostřed - symbolizuje Krista

 
 
Svátost smíření v našem děkanátu
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© 2011 - Helena Frolková