Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 

 

ŘÍJEN
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
-

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI - patronu myslivosti.

Všemohoucí, věčný, dobrotivý milosrdný a spravedlivý Bože, který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem svatého Huberta k víře obrátil, Tebe prosím já i my všichni ctitelé tvého služebníka svatého Huberta, věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu svoji Božskou přízeň a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách a propůjč nám potřebné štěstí při lovu, nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím před úrazy koňmo i na voze a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou, abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem chválili, ctili a velebili skrze Ježíše Krista našeho Pána, jenž s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen!

-

5. 10. 2019

 23 24 10

hr_s

Telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916

***   

Pozvání na večery chval v TL

Vyučování náboženství

Křížová cesta s dětmi

© 2011 - Helena Frolková